Zoznam škôl a školských zariadení (13.12.2018)

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-20 z 16498Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
1710012101Materská školaRatnovce 1515074911TV00011002100002438
2710099823Školská jedáleň pri materskej školeRatnovce 1515074911TV00011002100002439
3710078692Školská jedáleň ako súčas Materskej školyLadice 3235004371NR00038440100005474
4710006217Materská školaLadice 3235004371NR00038440100005471
5710080441Školská jedáleň ako súčas Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaHlavná 1325032581NR00047244100005272
6710007507Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - ÓvodaHlavná 1325032581NR00047244100005271
7710027249Materská školaVežká Franková 565239921PO00076597100012130
8710084617Školská jedáleň ako súčas Materskej školyVežká Franková 565239921PO00076597100012133
9710127784Základná školaVežká Franková 565239921PO00076597100012131
10710195605Školský klub detí ako súčas Základnej školyVežká Franková 565239921PO00076597100012132
11000157660Centrum vožného času - IuventaKarloveská 645293971BA00164381100000723
12710271000Súkromná výdajná školská jedáleň ako súčas Súkromnej materskej školyNámestie L. Svobodu 15084381BB00165549100018390
13710260075Súkromná materská školaNámestie L. Svobodu 15084381BB00165549100017282
14710178409Školská jedáleň ako súčas Súkromnej strednej odbornej školyUlica SNP 12535233811PO00168637100012485
15000686981Súkromná stredná odborná školaHviezdoslavova 115190061PO00168637100011434
16000686964Súkromná stredná odborná školaUlica SNP 12535233811PO00168637100012483
17031897673Cirkevná základná škola svätej Rity s vyučovacím jazykom maďarským - Szent Rita Egyházi AlapiskolaIpežské Predmostie 745160741BB00179086100010686
18017060354Základná škola Andreja KmeaUl. A. Sládkoviča 823/245173811BB00179086100011064
19031825150Katolícka spojená škola F. Fegyvernekiho s vyučovacím jazykom maďatským - Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású KatolikusSlov.národ.povstania 45027821NR00179086100017428
20710176163Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa - predprimárne vzdelávanieA. Kmea 15165891BB00179086100011192
Zobrazené 1-20 z 16498Predošlé Ďalšie