Zoznam škôl a školských zariadení (26.9.2019)

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-20 z 18747Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateža Eduid
1710017251Elokované pracovisko ako súčas Základnej školy s materskou školou1. Čsl. brigády 3257/395573584ZA00647209100008160
2710259131Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy1. Čsl. brigády 3257/395573581ZA00647209100017201
3710087195Školská jedáleň pri Materskej škole Mier1. decembra 863/15280991KE00331996100016529
4000159026Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola1. mája 15011401NR37861298100005174
5710165820Školský internát ako súčas Strednej odbornej školy - Szakközépiskola1. mája 15011406NR37861298100005175
6710166044Školská jedáleň ako súčas Strednej odbornej školy - Szakközépiskola1. mája 15011406NR37861298100005176
7036158798Základná škola1. mája 125208026PO00323560100013327
8710257422Školská jedáleň ako súčas Základnej školy P. O. Hviezdoslava1. mája 125208026PO00323560100016995
9710257406Elokované pracovisko ako súčas Základnej školy P.O. Hviezdoslava1. mája 125208021PO00323560100016997
10710257414Školský klub detí ako súčas Základnej školy P.O. Hviezdoslava1. mája 125208026PO00323560100016996
11710196962Školský klub detí ako súčas Základnej školy1. mája 125208026PO00323560100013328
12710118424Školská jedáleň ako súčas Základnej školy1. mája 125208026PO00323560100013329
13042217385Centrum vožného času1. mája 12555092486ZA00314072100007186
14710113951Školská jedáleň pri materskej škole1. mája 1348/285136101TC00317748100004427
15036130711Materská škola1. mája 1348/285136101TC00317748100004426
16037887751Súkromná materská škola1. mája 145200041PO36506257100011759
17037860712Základná škola s materskou školou1. mája 1445053741NR00310964100006064
18710266600Elokované pracovisko ako súčas Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého1. mája 1445053741NR00311162100018167
19710172028Školský klub detí ako súčas Základnej školy s materskou školou1. mája 1445053741NR00310964100006065
20710108055Školská jedáleň ako súčas Materskej školy1. mája 160/15181581BB00320439100010871
Zobrazené 1-20 z 18747Predošlé Ďalšie