Zoznam škôl a školských zariadení (7.9.2020)

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-20 z 19058Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Ulica Obec Stav Kraj IČO zriaďovateľa Eduid Eduid kmeňové Kód kmeňový
1710259131Materská škola ako organizačná zložka Spojenej školy1. Čsl. brigády 3257/395573581ZA00647209100017201100017452042434718
2710017251Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou1. Čsl. brigády 3257/395573584ZA00647209100008160100008160710017251
3710087195Školská jedáleň pri Materskej škole Mier1. decembra 863/15280991KE00331996100016529100016561035544627
4000159026Stredná odborná škola techniky a mechanizácie - Műszaki és Gépesítési Szakközépiskola1. mája 15011401NR37861298100005174100005174000159026
5710165820Školský internát ako súčasť Strednej odbornej školy - Szakközépiskola1. mája 15011403NR37861298100005175100005174000159026
6710166044Školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy - Szakközépiskola1. mája 15011403NR37861298100005176100005174000159026
7036158798Základná škola1. mája 125208023PO00323560100013327100013327036158798
8710118424Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy1. mája 125208023PO00323560100013329100013327036158798
9710196962Školský klub detí ako súčasť Základnej školy1. mája 125208023PO00323560100013328100013327036158798
10710257422Školská jedáleň ako súčasť Základnej školy P. O. Hviezdoslava1. mája 125208023PO00323560100016995100013342037873547
11710257414Školský klub detí ako súčasť Základnej školy P.O. Hviezdoslava1. mája 125208023PO00323560100016996100013342037873547
12710257406Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy P.O. Hviezdoslava1. mája 125208021PO00323560100016997100013342037873547
13042217385Centrum voľného času1. mája 12555092483ZA00314072100007186100007186042217385
14036130711Materská škola1. mája 1348/285136101TC00317748100004426100004426036130711
15710113951Školská jedáleň pri materskej škole1. mája 1348/285136101TC00317748100004427100004426036130711
16710274688Súkromná materská škola1. mája 145200041PO36506257100011759100011759710274688
17710172028Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou1. mája 1445053741NR00310964100006065100006064037860712
18037860712Základná škola s materskou školou1. mája 1445053741NR00310964100006064100006064037860712
19710266600Elokované pracovisko ako súčasť Základnej umeleckej školy Ladislava Mokrého1. mája 1445053741NR00311162100018167100006285037864742
20710108055Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy1. mája 160/15181581BB00320439100010871100010872037958071
Zobrazené 1-20 z 19058Predošlé Ďalšie