Ústredné štátne orgány

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-25 z 25Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Skratka Starý kód
199bez prísl.k orgánu štát.správy-5999
229Min.dopravy, pôšt a telekom.SRMDPT SR5150
315Ministerstvo financií SRMF SR5125
426Ministerstvo hospodárstva SRMH SR5135
524Ministerstvo kultúry SRMK SR5200
611Ministerstvo obrany SRMO SR5212
727Minister.pôdohospodárstva SRMP SR5145
822Min.práce, soc.vecí a rodinyMPSVR SR5130
913Ministerstvo spravodlivosti SRMS SR5210
1020Ministerstvo školstva SRMŠ SR5195
1112Ministerstvo vnútra SRMV SR5120
1228Min.výstavby a reg.rozvoja SRMVRR SR5180
1321Ministerstvo zdravotníctva SRMZ SR5205
1410Minister.zahraničných vecí SRMZV SR5140
1518Min.životného prostredia SRMŽP SR5170
1641Národný bezpečnostný úradNBÚ 
1740Protimonopolný úrad SRPÚ SR5230
1842Správa štát.hmotných rezerv SRSŠHR SR5245
1932Štatistický úrad SRŠÚ SR5215
2031Úrad geodéz.,kart.a katastraSRÚGKK SR5265
2136Úrad jadrového dozoru SRÚJD SR5220
2238Úrad pre norm.,metro.a skúš.SRÚNMS SR5235
2337Úrad priemyseln.vlastníctva SRÚPV SR5240
2403Úrad vlády SRÚRAD VL.SR5030
2533Úrad pre verejné obstarávanieÚVO 
Zobrazené 1-25 z 25Predošlé Ďalšie