Ústredné štátne orgány

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-25 z 25Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Skratka Starý kód
141Národný bezpečnostný úradNBÚ 
233Úrad pre verejné obstarávanieÚVO 
303Úrad vlády SRÚRAD VL.SR5030
412Ministerstvo vnútra SRMV SR5120
515Ministerstvo financií SRMF SR5125
622Min.práce, soc.vecí a rodinyMPSVR SR5130
726Ministerstvo hospodárstva SRMH SR5135
810Minister.zahraničných vecí SRMZV SR5140
927Minister.pôdohospodárstva SRMP SR5145
1029Min.dopravy, pôšt a telekom.SRMDPT SR5150
1118Min.životného prostredia SRMŽP SR5170
1228Min.výstavby a reg.rozvoja SRMVRR SR5180
1320Ministerstvo školstva SRMŠ SR5195
1424Ministerstvo kultúry SRMK SR5200
1521Ministerstvo zdravotníctva SRMZ SR5205
1613Ministerstvo spravodlivosti SRMS SR5210
1711Ministerstvo obrany SRMO SR5212
1832Štatistický úrad SRŠÚ SR5215
1936Úrad jadrového dozoru SRÚJD SR5220
2040Protimonopolný úrad SRPÚ SR5230
2138Úrad pre norm.,metro.a skúš.SRÚNMS SR5235
2237Úrad priemyseln.vlastníctva SRÚPV SR5240
2342Správa štát.hmotných rezerv SRSŠHR SR5245
2431Úrad geodéz.,kart.a katastraSRÚGKK SR5265
2599bez prísl.k orgánu štát.správy-5999
Zobrazené 1-25 z 25Predošlé Ďalšie