Ústredné štátne orgány

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-25 z 25Predošlé Ďalšie
#Kód Názov Skratka Starý kód
199bez prísl.k orgánu štát.správy-5999
242Správa štát.hmotných rezerv SRSŠHR SR5245
341Národný bezpečnostný úradNBÚ 
440Protimonopolný úrad SRPÚ SR5230
538Úrad pre norm.,metro.a skúš.SRÚNMS SR5235
637Úrad priemyseln.vlastníctva SRÚPV SR5240
736Úrad jadrového dozoru SRÚJD SR5220
833Úrad pre verejné obstarávanieÚVO 
932Štatistický úrad SRŠÚ SR5215
1031Úrad geodéz.,kart.a katastraSRÚGKK SR5265
1129Min.dopravy, pôšt a telekom.SRMDPT SR5150
1228Min.výstavby a reg.rozvoja SRMVRR SR5180
1327Minister.pôdohospodárstva SRMP SR5145
1426Ministerstvo hospodárstva SRMH SR5135
1524Ministerstvo kultúry SRMK SR5200
1622Min.práce, soc.vecí a rodinyMPSVR SR5130
1721Ministerstvo zdravotníctva SRMZ SR5205
1820Ministerstvo školstva SRMŠ SR5195
1918Min.životného prostredia SRMŽP SR5170
2015Ministerstvo financií SRMF SR5125
2113Ministerstvo spravodlivosti SRMS SR5210
2212Ministerstvo vnútra SRMV SR5120
2311Ministerstvo obrany SRMO SR5212
2410Minister.zahraničných vecí SRMZV SR5140
2503Úrad vlády SRÚRAD VL.SR5030
Zobrazené 1-25 z 25Predošlé Ďalšie