Právne formy organízácií

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-45 z 45Predošlé Ďalšie
#Kód Forma organizácie Skratka
1121Akciová spoločnosťAs
2312Banka-štátny peňažný ústavBan
3721Cirkevná organizáciaCiO
4434Doplnková dôchodková poisťovňaDDP
5205DružstvoDru
6100Fyzická osoba v RDISFoD
7381FondyFon
8105FO-slobodné povolanieFoS
9106FO-slobodné povolanie v ORFSO
10445Komoditná burzaKoB
11745Komora okrem profesnýchKom
12921Medzinárodné org. a združeniaMOZ
13117NadáciaNad
14311Národná banka SlovenskaNBS
15118Neinvestičný fondNeF
16119Nezisková organizáciaNeO
17801Obec (obecný úrad)ObÚ
18802Obvodný úrad
19711Politická strana,hnutiePol
20741Stav.organiz.- profesná komoraPro
21331Príspevková organizáciaPrO
22321Rozpočtová organizáciaRoO
23113Komanditná spoločnosťSko
24271Spoločenstvá vlastníkovSpV
25103SHR roľníkSr
26104SHR roľník v ORSrO
27112Spoločnosť s ručením obmedzen.Sro
28433Sociálna a zdravotné poisťovneSZP
29301Štátny podnikŠp
30382Verejnoprávna inštitúciaVeI
31111Verejná obchodná spoločnosťVos
32803Samosprávny krajVÚC
33901Zastupiteľ.orgány iných štátovZaO
34931Zastúpenie zahr.právnick.osobyZaZ
35701Združenie (zväz,spolok)Zdr
36422Zahraničná fyzická osobaZFO
37911Zahr.kultúrne,inform.strediskáZKI
38421Zahraničná právnická osobaZPO
39751Záujmové združenie právn.osôbZZP
40101ŽivnostníkŽ
41102Živnostník v ORŽOr
42108Živnostník a SHR roľník v ORŽRO
43110Živnostník a sl.povolanie v ORŽSO
44109Živnostník a slobod.povolanieŽSp
45107Živnostník a SHR roľníkŽSr
Zobrazené 1-45 z 45Predošlé Ďalšie