Právne formy organízácií

ZoznamZoznam
Zobrazené 1-45 z 45Predošlé Ďalšie
#Kód Forma organizácie Skratka
1931Zastúpenie zahr.právnick.osobyZaZ
2921Medzinárodné org. a združeniaMOZ
3911Zahr.kultúrne,inform.strediskáZKI
4901Zastupiteľ.orgány iných štátovZaO
5803Samosprávny krajVÚC
6802Obvodný úrad
7801Obec (obecný úrad)ObÚ
8751Záujmové združenie právn.osôbZZP
9745Komora okrem profesnýchKom
10741Stav.organiz.- profesná komoraPro
11721Cirkevná organizáciaCiO
12711Politická strana,hnutiePol
13701Združenie (zväz,spolok)Zdr
14445Komoditná burzaKoB
15434Doplnková dôchodková poisťovňaDDP
16433Sociálna a zdravotné poisťovneSZP
17422Zahraničná fyzická osobaZFO
18421Zahraničná právnická osobaZPO
19382Verejnoprávna inštitúciaVeI
20381FondyFon
21331Príspevková organizáciaPrO
22321Rozpočtová organizáciaRoO
23312Banka-štátny peňažný ústavBan
24311Národná banka SlovenskaNBS
25301Štátny podnikŠp
26271Spoločenstvá vlastníkovSpV
27205DružstvoDru
28121Akciová spoločnosťAs
29119Nezisková organizáciaNeO
30118Neinvestičný fondNeF
31117NadáciaNad
32113Komanditná spoločnosťSko
33112Spoločnosť s ručením obmedzen.Sro
34111Verejná obchodná spoločnosťVos
35110Živnostník a sl.povolanie v ORŽSO
36109Živnostník a slobod.povolanieŽSp
37108Živnostník a SHR roľník v ORŽRO
38107Živnostník a SHR roľníkŽSr
39106FO-slobodné povolanie v ORFSO
40105FO-slobodné povolanieFoS
41104SHR roľník v ORSrO
42103SHR roľníkSr
43102Živnostník v ORŽOr
44101ŽivnostníkŽ
45100Fyzická osoba v RDISFoD
Zobrazené 1-45 z 45Predošlé Ďalšie